Höj värdet på huset med en fin trädgård

En välskött trädgård ökar värdet på ditt hus betydligt mer än vad man kan tro. Att sköta om sin gräsmatta är därför en väldigt bra investering.

Glöm inte bort din tomt

Lägger man all sin fokus på att få ett snyggt hus med renovering, trendig inredning och färger, är det lätt att man glömmer bort sin tomt. Marken som omringar ditt hus och helheten är det första man ser. Därför borde det ligga som en prioritet att även där lägga lite omtanke. Att se till att din gräsmatta är hel och grön är faktiskt ingen svår sak om man gör det rätt. Detta gör man med en bra grund och rätt näring. Något som det pratas mycket om just nu är biokol, som både främjar klimatet och trädgården.

Använd biokol i din odling

Biokol är organiskt restmaterial som värms upp utan syretillförsel i så kallad pyrolys, och används sedan som energikälla, kolsänka och jordförbättrare.
En trädgård är klimatneutral. Samma mängd koldioxid som binds via fotosyntesen i växterna när de lever går tillbaka till atmosfären när de dör och förmultnar. Med konstgödsel hade trädgården blivit klimatnegativ. Mängder av fossil energi går åt till att binda luftkväve till konstgödsel.

Men hur blir man då klimatpositiv – hur får man trädgården att binda mer koldioxid än vad som går tillbaka till atmosfären?

Biokol i jord är klimatpositivt och du gör en insats för klimatet genom att blanda det i jorden. Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka i jorden. Samtidigt som kolet är deponerat i jorden har det en mycket gynnsam inverkan på växter och markliv. Jorden blir dessutom mycket bördigare.
Biomassan som används i processen, exempelvis träd, har under sin livstid sugit upp koldioxid ur atmosfären. En stor del av detta binds i biokolet i en mycket stabil kemisk struktur som kan hålla i hundratals år eller ännu längre.

Förbättrar klimatet och jordens egenskaper

Biokol ger jorden en rad positiva egenskaper. Markens vätskehållande förmåga ökar och näringsämnen binds så att de inte lakas ur. Näringstillförseln kan alltså minskas, eftersom biokolet binder näring i jorden och mindre försvinner. Vid torka kan man dessutom hålla gräs och växter levande och gröna längre. Det skapas en närings- och vätskedepå för växter och markliv.
Biokolet skänker jorden en bättre och mer porös struktur, med god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna. Rötterna får mer syre och det skapas perfekta förhållanden för bakterier och mykorrhizabildning. Mikrolivet i marken gynnas. Att blanda biokol i jorden för att öka bördigheten är väl beprövat. Amazonas mäktiga lager av terra preta är ett välkänt och omtalat exempel på jordförbättring med biokol.

Biokol är en näringsdepå

Men vad innebär då allt detta för min trädgård? Jo, genom att gräva ner kol i vår trädgårdsjord hjälper vi den att ta till sig näring och behålla den längre. Biokolets främsta funktion är att verka som en näringsdepå i jorden där det binder in näringsämnen och tillför näring för växtligheten. Och ju mer kol vi gräver ner desto mer klimatpositiva blir vi.

Det koldioxid som bundits i biokolet stannar nämligen kvar i jorden under väldigt lång tid innan det återgår till atmosfären. Biokol har en halveringstid om 6000 år, så att gräva ner biokol är ett bra sätt att få välmående växtlighet samtidigt som man får klimatpositiva effekter genom att långtidslagra koldioxid i marken.

En utmärkt vattenhållare

Vid torka kan man dessutom hålla gräs och växter levande och gröna längre med hjälp av biokol. Eftersom biokol även binder vatten effektivt och har en vattenhållande kapacitet motsvarande lerans. Tillsats av biokol i sandiga jordar kan därmed öka jordens vattenhållande kapacitet. Det skapas nämligen en närings- och vätskedepå för både växter och markliv, vilket gynnar en frisk och välmående trädgård – året om.